18 U.S.C. 2257 RECORD-Keeping Requirements Compliance Statement

Alla modeller som förekommer i någon visuell skildring av verkliga uttrycklig sexuell innebörd (såsom detta uttryck definieras i 18 U.S.C. § 2257) visas eller på annat sätt ingår i våra webbplatser (listade nedan) var minst arton år gammal vid tiden för bildandet av sådana skildringar.

Ägare och operatörer av våra webbplatser och domäner (listade nedan) är inte den primära producenten (såsom detta uttryck definieras i 28 C.F.R. § 75.1(c)(2)) av något av det visuella innehållet på våra webbplatser (listade nedan). Emellertid, ägarna av domänerna har kopior av ett register över åldrarna personer porträtteras i något sexuellt material på våra webbplatser (listade nedan). Vid fullgörandet av sina skyldigheter enligt 18 U.S.C. § 2257, våra webbplatser (listade nedan) förlitar sig på klartext av stadgan och på väl motiverat beslut av USA hovrätten för tionde Circuit i Sundance Associates, Inc. i. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998), som ansåg att enheter som inte har någon roll i “anställa, upphandlande för, hantera, eller på annat sätt låta den deltagande” av de modeller eller artister, är undantagna från krav på registrering av 18 U.S.C. § 2257. Alla modeller bevis på ålder innehas av vårdnadshavaren poster, som är listade nedan anordnas av primärproducenter. Allt innehåll och bilder är i full överensstämmelse med kraven i 18 U.S.C. 2257 och tillhörande regler.

 

Förvaringsinstitut rekordbok:

Zafiri Law Office

4/Den Szepvolgyi UT

Budapest 1025

Ungern