Twrnai fucks Mae cleientiaid Lluosog Behind Closed Doors

Eisiau chwarae? Cliciwch y botwm isod i lansio'r chwaraewr gêm:

Dangos Disgrifiad

Atwrneiod yn cael y fraint anhygoel o weld a chlywed tunnell o achosion gwahanol o bob math o gefndiroedd. Dynion o'r gyfraith yn cael eu taflu yn gyson i mewn i sefyllfaoedd llawn straen, lle mae cleientiaid yn llythrennol yn barod i wneud unrhyw beth i gael eu profi diniwed. Fel cyfreithiwr, sut ydych chi'n penderfynu pa achosion yn cymryd yr ymdrech a'r gofal mwyaf? Weithiau mae hyd yn oed yn werth yr ymdrech i gymryd rhan â throseddwyr a menywod chwerthinllyd a gwallgof? Chwarae draw fel atwrnai amlwg, ac yn cael eich hun pen-glin yn ddwfn yn gleientiaid sy'n barod i sugno eich ceiliog a lyfu eich peli i ddod oddi scott rhad ac am ddim. Nid dyna i gyd er, swyn eich ffordd drwy amrywiol gyfarfodydd a ffwcio rhai Babes ddifrifol perffaith. Mae bod yn rhan o'r system gyfreithiol yn sicr wedi ei manteision!