18 U.S.C. 2257 Požadavky na vedení záznamů PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Všechny modely, které se objevují v každém vizuální zobrazení skutečného sexuálně explicitního chování (jak je tento termín definován v 18 U.S.C. § 2257) objevuje nebo jinak obsažené v našich internetových stránkách (jsou uvedeny níže) byly nejméně po dobu osmnácti let v době vzniku těchto vyobrazení.

Majitelé a provozovatelé našich webových stránkách a doménách (jsou uvedeny níže) není primárním producentem (jak je tento termín definován v 28 C.F.R. § 75.1(C)(2)) některého z vizuálního obsahu obsažené v našich internetových stránkách (jsou uvedeny níže). Však, majitelé domén mají kopie záznamu o věku těchto osob vylíčil v jakékoli sexuálně explicitní materiály na našich stránkách (jsou uvedeny níže). Při plnění svých povinností vyplývajících z 18 U.S.C. § 2257, naše webové stránky (jsou uvedeny níže) spoléhá na běžný jazyk statutu a na dobře odůvodněné rozhodnutí Spojených států odvolací soud po desáté Circuit v Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998), který konstatoval, že osoby, které mají žádnou roli “pronájem, uzavřením smlouvy o, řízení, nebo jinak zajištění účasti” modelů či výkonní umělci, jsou vyňaty z požadavků na vedení záznamů o 18 U.S.C. § 2257. Všechny modely doklad o věku, je v držení depozitáře záznamů, , která je níže uvedena pořádá primární výrobce. Veškerý obsah a fotografie jsou v plném souladu s požadavky 18 U.S.C. 2257 a související předpisy.

 

Depozitář rekordů:

Zafiri Advokátní kancelář

4/Szepvolgyi ut

Budapešť 1025

Maďarsko